ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΦΡΑΓΗΣ

 

ΦΥΣΟΥΝΕΣ ΦΡΑΓΗΣ
 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Οι φυσούνες φραγής προστατεύουν τα εμπορεύματα κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση τους καθώς δεν τα επιτρέπουν να έλθουν σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον και παράλληλα μειώνουν τις απώλειες ψύξης και θέρμανσης της επιχείρησής σας. Από τη στιγμή που τα εμπορεύματα δεν έχουν καμία επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον δεν μολύνονται αλλά ούτε και αλλοιώνονται.

 

Το εμπρόσθιο πλαίσιο είναι μεταλλικό, σχήματος "Π" και υποχωρεί (χωρίς να υποστεί ζημιά) εάν χτυπηθεί από το όχημα που δεν έχει πλησιάσει σωστά στη θέση φόρτωσης. Επανέρχεται στην αρχική του θέση με την βοήθεια των ελατήριων.

Τα εμπρόσθια πτερύγια είναι κατασκευασμένα από φύλλο PVC πάχους 3mm, ενισχυμένο με δυο πολυεστερικά λινά.

Τα πλαϊνά της φυσούνας καλύπτονται από ενισχυμένο πολυεστερικό ύφασμα επικαλυμμένο με PVC.

 

 

 

 

ΡΑΜΠΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ

 

ΡΑΜΠΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Οι υδραυλικές ράμπες είναι η απόλυτη λύση, για να αντισταθμιστεί με ακρίβεια η υψομετρική διαφορά μεταξύ των φορτηγών και των κτιρίων. Είναι ουσιαστικά μια γέφυρα ανάμεσα στην αποβάθρα του κτιρίου σας και στο πάτωμα του οχήματος, που διασφαλίζει την ασφαλή και ομαλή φορτοεκφόρτωση των προϊόντων σας.

 

Μετά τη στάθμευση του φορτηγού στην αποβάθρα σας, η υδραυλική ράμπα ανυψώνεται στο μέγιστο ύψος της, ανοίγει ή επεκτείνεται το χείλος της και χαμηλώνει έως ότου να ακουμπήσει στην άκρη της επιφάνειας φόρτωσης του φορτηγού.