ΡΟΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

Τα ρολά ασφαλείας είναι κατάλληλα για καταστήματα και επαγγελματικούς χώρους.

Κατασκευάζονται από υλικά αντοχής και με προδιαγραφές που αποτρέπουν την εύκολη παραβίαση τους.

 

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

 

ΙΣΙΟ ΠΡΟΦΙΛ
 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Το ρολό ασφαλείας ελατηρίων ίσιου προφίλ κατασκευάζεται από γαλβανισμένη εν θερμώ ατσαλολαμαρίνα πάχους 0,6 – 0,8mm. Διατίθεται σε όλες τις αποχρώσεις ηλεκτροστατικής βαφής RAL, κατόπιν επιλογής σας, προσδίδοντας εξαιρετική αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες και άριστη διατήρηση του χρώματος. To ρολό τυλίγεται σε ενισχυμένο άξονα διαμέτρου Φ60 ή Φ76, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κάθε περίπτωσης και περιστρέφεται πάνω σε ειδικά τύμπανα ελατηρίων γαλβανισμένης λαμαρίνας, τα οποία στο εσωτερικό τους φέρουν ειδικό στεφάνι από τεφλόν, το οποίο δε φθείρει τον άξονα και προσφέρει αθόρυβη λειτουργία. Μέσα στα τύμπανα βρίσκονται μεγάλης αντοχής ελατήρια τα οποία εξισορροπούν τα κιλά της πόρτας. Kάθε δεύτερη λωρίδα προφίλ έχει στα δύο άκρα ειδικές νάιλον θήκες (πώματα), οι οποίες εμποδίζουν τις πλάγιες μετατοπίσεις του προφίλ και λειτουργούν σαν ολισθητήρες μέσα στις πλευρικές οδηγητικές ράγες του ρολού.
Με αυτόν τον τρόπο δεν απαιτείται γρασάρισμα των οδηγών. Το ρολό κινείται μέσα σε κανάλια (οδηγούς), διατομής «Ω» βάθους 7cm με λάστιχο. Στο κάτω μέρος του ρολού τοποθετηθείτε ειδικό προφίλ (κατωκάσι) από μαλακό λάστιχο, το οποίο εξισορροπεί τις τυχόν ανωμαλίες του εδάφους, πάχους 1,5mm για επιπλέον ενίσχυση του προφίλ. Το ρολό ασφαλείας μπορεί να λειτουργεί χειροκίνητα ή ηλεκτροκίνητα. Σε περίπτωση ηλεκτροκίνησης, γίνεται χρήση μονοφασικού κινητήρα Ευρωπαϊκής προέλευσης και η λειτουργία γίνεται με τηλεχειρισμό ή μπουτον. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος γίνεται χρήση του απασφαλιστή που βρίσκεται εσωτερικά ή εξωτερικά του χώρου.

 


 

ΚΑΜΠΥΛΟ ΠΡΟΦΙΛ


Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Το ρολό ασφαλείας ελατηρίων καμπύλου προφίλ κατασκευάζεται από γαλβανισμένη εν θερμώ ατσαλολαμαρίνα πάχους 0,6 – 0,8mm. Διατίθεται σε όλες τις αποχρώσεις ηλεκτροστατικής βαφής RAL, κατόπιν επιλογής σας, προσδίδοντας εξαιρετική αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες και άριστη διατήρηση του χρώματος. To ρολό τυλίγεται σε ενισχυμένο άξονα διαμέτρου Φ60 ή Φ76, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κάθε περίπτωσης και περιστρέφεται πάνω σε ειδικά τύμπανα ελατηρίων γαλβανισμένης λαμαρίνας, τα οποία στο εσωτερικό τους φέρουν ειδικό στεφάνι από τεφλόν, το οποίο δε φθείρει τον άξονα και προσφέρει αθόρυβη λειτουργία. Μέσα στα τύμπανα βρίσκονται μεγάλης αντοχής ελατήρια τα οποία εξισορροπούν τα κιλά της πόρτας. Kάθε δεύτερη λωρίδα προφίλ έχει στα δύο άκρα ειδικές νάιλον θήκες (πώματα), οι οποίες εμποδίζουν τις πλάγιες μετατοπίσεις του προφίλ και λειτουργούν σαν ολισθητήρες μέσα στις πλευρικές οδηγητικές ράγες του ρολού.
Με αυτόν τον τρόπο δεν απαιτείται γρασάρισμα των οδηγών. Το ρολό κινείται μέσα σε κανάλια (οδηγούς), διατομής «Ω» βάθους 7cm με λάστιχο. Στο κάτω μέρος του ρολού τοποθετηθείτε ειδικό προφίλ (κατωκάσι) από μαλακό λάστιχο, το οποίο εξισορροπεί τις τυχόν ανωμαλίες του εδάφους, πάχους 1,5mm για επιπλέον ενίσχυση του προφίλ.Το ρολό ασφαλείας μπορεί να λειτουργεί χειροκίνητα ή ηλεκτροκίνητα. Σε περίπτωση ηλεκτροκίνησης, γίνεται χρήση μονοφασικού κινητήρα Ευρωπαϊκής προέλευσης και η λειτουργία γίνεται με τηλεχειρισμό ή μπουτον.
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος γίνεται χρήση του απασφαλιστή που βρίσκεται εσωτερικά ή εξωτερικά του χώρου.

 

 

 

ΔΙΑΤΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

 

ΙΣΙΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΠΡΟΦΙΛ
 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά


Το ρολό ασφαλείας ίσιου διάτρητου προφίλ κατασκευάζεται από γαλβανισμένη εν θερμώ ατσαλολαμαρίνα πάχους 0,6 – 0,8mm και διάτρησης Φ3. Με το ίσιο διάτρητο προφίλ επιτυγχάνεται μέγιστη ασφάλεια, τέλεια αισθητική και πολύ καλή προβολή των προϊόντων του καταστήματός σας.
Είναι το πιο διαδεδομένο προφίλ ρολού ασφαλείας και χρησιμοποιείται σε τράπεζες, φαρμακεία, εμπορικά καταστήματα καθώς τα φύλλα του μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιλεκτικά για αερισμό ή για προβολή του χώρου.
Διατίθεται σε όλες τις αποχρώσεις ηλεκτροστατικής βαφής RAL, κατόπιν επιλογής σας, προσδίδοντας εξαιρετική αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες και άριστη διατήρηση του χρώματος. To ρολό τυλίγεται σε ενισχυμένο άξονα διαμέτρου Φ60 ή Φ76, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κάθε περίπτωσης και περιστρέφεται πάνω σε ειδικά τύμπανα ελατηρίων γαλβανισμένης λαμαρίνας, τα οποία στο εσωτερικό τους φέρουν ειδικό στεφάνι από τεφλόν, το οποίο δε φθείρει τον άξονα και προσφέρει αθόρυβη λειτουργία. Μέσα στα τύμπανα βρίσκονται μεγάλης αντοχής ελατήρια τα οποία εξισορροπούν τα κιλά της πόρτας.
Kάθε δεύτερη λωρίδα προφίλ έχει στα δύο άκρα ειδικές νάιλον θήκες (πώματα), οι οποίες εμποδίζουν τις πλάγιες μετατοπίσεις του προφίλ και λειτουργούν σαν ολισθητήρες μέσα στις πλευρικές οδηγητικές ράγες του ρολού. Με αυτόν τον τρόπο δεν απαιτείται γρασάρισμα των οδηγών. Το ρολό κινείται μέσα σε κανάλια (οδηγούς), διατομής «Ω» βάθους 7cm με λάστιχο. Στο κάτω μέρος του ρολού τοποθετηθείτε ειδικό προφίλ (κατωκάσι) από μαλακό λάστιχο, το οποίο εξισορροπεί τις τυχόν ανωμαλίες του εδάφους, πάχους 1,5mm για επιπλέον ενίσχυση του προφίλ.Το ρολό ασφαλείας μπορεί να λειτουργεί χειροκίνητα ή ηλεκτροκίνητα. Σε περίπτωση ηλεκτροκίνησης, γίνεται χρήση μονοφασικού κινητήρα Ευρωπαϊκής προέλευσης και η λειτουργία γίνεται με τηλεχειρισμό ή μπουτόν.
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος γίνεται χρήση του απασφαλιστή που βρίσκεται εσωτερικά ή εξωτερικά του χώρου.

 ΚΑΜΠΥΛΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΠΡΟΦΙΛ
 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά


Το ρολό ασφαλείας καμπύλου διάτρητου προφίλ κατασκευάζεται από γαλβανισμένη εν θερμώ ατσαλολαμαρίνα πάχους 0,6 – 0,8mm και διάτρησης Φ3. Με το καμπύλο διάτρητο προφίλ επιτυγχάνεται μέγιστη ασφάλεια, τέλεια αισθητική και πολύ καλή προβολή των προϊόντων του καταστήματός σας.
Είναι το πιο διαδεδομένο προφίλ ρολού ασφαλείας και χρησιμοποιείται σε τράπεζες, φαρμακεία, εμπορικά καταστήματα καθώς τα φύλλα του μπορούν να χρησιμοποιηθούν
επιλεκτικά για αερισμό ή για προβολή του χώρου.
Διατίθεται σε όλες τις αποχρώσεις ηλεκτροστατικής βαφής RAL, κατόπιν επιλογής σας, προσδίδοντας εξαιρετική αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες και άριστη διατήρηση του χρώματος. To ρολό τυλίγεται σε ενισχυμένο άξονα διαμέτρου Φ60 ή Φ76, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κάθε περίπτωσης και περιστρέφεται πάνω σε ειδικά τύμπανα ελατηρίων γαλβανισμένης λαμαρίνας, τα οποία στο εσωτερικό τους φέρουν ειδικό στεφάνι από τεφλόν, το οποίο δε φθείρει τον άξονα και προσφέρει αθόρυβη λειτουργία. Μέσα στα τύμπανα βρίσκονται μεγάλης αντοχής ελατήρια τα οποία εξισορροπούν τα κιλά της πόρτας.
Kάθε δεύτερη λωρίδα προφίλ έχει στα δύο άκρα ειδικές νάιλον θήκες (πώματα), οι οποίες εμποδίζουν τις πλάγιες μετατοπίσεις του προφίλ και λειτουργούν σαν ολισθητήρες μέσα στις πλευρικές οδηγητικές ράγες του ρολού. Με αυτόν τον τρόπο δεν απαιτείται γρασάρισμα των οδηγών. Το ρολό κινείται μέσα σε κανάλια (οδηγούς), διατομής «Ω» βάθους 7cm με λάστιχο. Στο κάτω μέρος του ρολού τοποθετηθείτε ειδικό προφίλ (κατωκάσι) από μαλακό λάστιχο, το οποίο εξισορροπεί τις τυχόν ανωμαλίες του εδάφους, πάχους 1,5mm για επιπλέον ενίσχυση του προφίλ.Το ρολό ασφαλείας μπορεί να λειτουργεί χειροκίνητα ή ηλεκτροκίνητα. Σε περίπτωση ηλεκτροκίνησης, γίνεται χρήση μονοφασικού
κινητήρα Ευρωπαϊκής προέλευσης και η λειτουργία γίνεται με τηλεχειρισμό ή μπουτόν.
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος γίνεται χρήση του απασφαλιστή που βρίσκεται εσωτερικά ή εξωτερικά του χώρου.

 

 

 

 

ΔΙΚΤΥΩΤΑ

 

ΔΙΚΤΥΩΤΑ

Δικτυωτό Μεγάλο Μάτι
 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τα δικτυωτά ρολά είναι από τα πιο διαχρονικά ρολά ασφαλείας και παρέχουν τη μεγαλύτερη ορατότητα βιτρίνας απ’ όλα τα υπόλοιπα προφίλ των ρολών ασφαλείας. Διατίθενται σε όλες τις αποχρώσεις ηλεκτροστατικής βαφής RAL, κατόπιν επιλογής σας, προσδίδοντας εξαιρετική αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες και άριστη διατήρηση του χρώματος.


Το δικτυωτό ρολό μεγάλο μάτι κατασκευάζεται από ειδικά διαμορφωμένες βέργες από μασίφ γαλβανιζέ ή μαύρο σίδηρο στρόγγυλης διατομής Φ8, με διάκενα 170 x 115mm. Μετά από ειδική διαμόρφωση σε πρέσα, οι βέργες παίρνουν την τελική τους μορφή και ενώνονται μεταξύ τους με ειδικούς συνδετήρες. Έτσι δημιουργούν το συνολικό πλέγμα, δίχτυ. Στο επάνω και στο κάτω μέρος του πλέγματος τοποθετούνται δυο κλειστά φύλλα για να γίνει πιο ανθεκτικό και να τοποθετηθούν το χερούλι και οι κλειδαριές (εφόσον το ρολό είναι χειροκίνητο). Στο κάτω μέρος του ρολού τοποθετηθείτε ειδικό προφίλ (κατωκάσι) από μαλακό λάστιχο, το οποίο εξισορροπεί τις τυχόν ανωμαλίες του εδάφους, πάχους 1,5mm για επιπλέον ενίσχυση του προφίλ. Το ρολό κινείται σε στραντζαριστούς οδηγούς σχήματος «Π». Το ρολό, μπορεί να λειτουργεί χειροκίνητα ή ηλεκτροκίνητα. Σε περίπτωση ηλεκτροκίνησης, γίνεται χρήση μονοφασικού κινητήρα Ευρωπαϊκής προέλευσης και η λειτουργία γίνεται με τηλεχειρισμό ή μπουτόν. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος γίνεται χρήση του απασφαλιστή που βρίσκεται εσωτερικά ή εξωτερικά του χώρου.

 Δικτυωτό Μεσαίο Μάτι
 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τα δικτυωτά ρολά είναι από τα πιο διαχρονικά ρολά ασφαλείας και παρέχουν τη μεγαλύτερη ορατότητα βιτρίνας απ’ όλα τα υπόλοιπα προφίλ των ρολών ασφαλείας. Διατίθενται σε όλες τις αποχρώσεις ηλεκτροστατικής βαφής RAL, κατόπιν επιλογής σας, προσδίδοντας εξαιρετική αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες και άριστη διατήρηση του χρώματος.

Το δικτυωτό ρολό μεσαίο μάτι κατασκευάζεται από ειδικά διαμορφωμένες βέργες από μασίφ γαλβανιζέ ή μαύρο σίδηρο στρόγγυλης διατομής Φ8, με διάκενα 130x90mm. Μετά από ειδική διαμόρφωση σε πρέσα, οι βέργες παίρνουν την τελική τους μορφή και ενώνονται μεταξύ τους με ειδικούς συνδετήρες. Έτσι δημιουργούν το συνολικό πλέγμα, δίχτυ. Στο επάνω και στο κάτω μέρος του πλέγματος τοποθετούνται δυο κλειστά φύλλα για να γίνει πιο ανθεκτικό και να τοποθετηθούν το χερούλι και οι κλειδαριές (εφόσον το ρολό είναι χειροκίνητο). Στο κάτω μέρος του ρολού τοποθετηθείτε ειδικό προφίλ (κατωκάσι) από μαλακό λάστιχο, το οποίο εξισορροπεί τις τυχόν ανωμαλίες του εδάφους, πάχους 1,5mm για επιπλέον ενίσχυση του προφίλ. Το ρολό κινείται σε στραντζαριστούς οδηγούς σχήματος «Π». Το ρολό, μπορεί να λειτουργεί χειροκίνητα ή ηλεκτροκίνητα. Σε περίπτωση ηλεκτροκίνησης, γίνεται χρήση μονοφασικού κινητήρα Ευρωπαϊκής προέλευσης και η λειτουργία γίνεται με τηλεχειρισμό ή μπουτόν. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος γίνεται χρήση του απασφαλιστή που βρίσκεται εσωτερικά ή εξωτερικά του χώρου.

 Δικτυωτό Μικρό Μάτι
 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τα δικτυωτά ρολά είναι από τα πιο διαχρονικά ρολά ασφαλείας και παρέχουν τη μεγαλύτερη ορατότητα βιτρίνας απ’ όλα τα υπόλοιπα προφίλ των ρολών ασφαλείας. Διατίθενται σε όλες τις αποχρώσεις ηλεκτροστατικής βαφής RAL, κατόπιν επιλογής σας, προσδίδοντας εξαιρετική αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες και άριστη διατήρηση του χρώματος.
 

Το δικτυωτό ρολό μικρό μάτι κατασκευάζεται από ειδικά διαμορφωμένες βέργες από μασίφ γαλβανιζέ ή μαύρο σίδηρο στρόγγυλης διατομής Φ8, με διάκενα 70x45mm. Μετά από ειδική διαμόρφωση σε πρέσα, οι βέργες παίρνουν την τελική τους μορφή και ενώνονται μεταξύ τους με ειδικούς συνδετήρες. Έτσι δημιουργούν το συνολικό πλέγμα, δίχτυ. Στο επάνω και στο κάτω μέρος του πλέγματος τοποθετούνται δυο κλειστά φύλλα για να γίνει πιο ανθεκτικό και να τοποθετηθούν το χερούλι και οι κλειδαριές (εφόσον το ρολό είναι χειροκίνητο). Στο κάτω μέρος του ρολού τοποθετηθείτε ειδικό προφίλ (κατωκάσι) από μαλακό λάστιχο, το οποίο εξισορροπεί τις τυχόν ανωμαλίες του εδάφους, πάχους 1,5mm για επιπλέον ενίσχυση του προφίλ. Το ρολό κινείται σε στραντζαριστούς οδηγούς σχήματος «Π». Το ρολό, μπορεί να λειτουργεί χειροκίνητα ή ηλεκτροκίνητα. Σε περίπτωση ηλεκτροκίνησης, γίνεται χρήση μονοφασικού κινητήρα Ευρωπαϊκής προέλευσης και η λειτουργία γίνεται με τηλεχειρισμό ή μπουτόν. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος γίνεται χρήση του απασφαλιστή που βρίσκεται εσωτερικά ή εξωτερικά του χώρου.