ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

 

Η KRITIKOS Μεταλλικά ρολά μπορεί να καλύψει κάθε είδους ελαφριά μεταλλική κατασκευή.
 

  • Κάγκελα και μεταλλικές περιφράξεις
  • Μεταλλικά στέγαστρα
  • Επεκτάσεις parking
  • Μεταλλικές πόρτες
  • Μεταλλικές σκάλες
  • Μεταλλικοί σωλήνες, λαμαρίνες, λεπτοί δοκοί και κάθε άλλου είδους κατασκευή.